ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ

САЗНАЈ ВИШЕ

O Нама

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији је место подршке за представнице и представнике цивилног друштва који раде на приближавању Србије Европској унији, а делују на подручју Војводине. Помажемо раст и развој организација и неформалних група грађана кроз унапређење њихових капацитета, умрежавање и финансијску подршку.

Регионални ЕУРЦ води Новосадска новинарска школа и део је националног ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији који води Београдска отворена школа заједно са партнерима: Ужички центар за права детета, Удружење економских експерата из Ниша (ЕНЕЦА), Млади пољопривредници Србије (Јагодина), Сигурне стазе (Бор) и Нова планска пракса (Београд).

ШТА ЈЕ НАША МИСИЈА

Наша мисија је да, кроз рад регионалног ЕУРЦ, помогнемо цивилном друштву које делује на подручју Војводине, а које је за Србију у Европској унији!

Улога цивилног друштва у процесу евроинтеграција Србије је значајна и видљива. Оно је било и остало снага која Србију усмерава ка Европској унији и најкориснији партнер државе у преговарачком процесу. Активни допринос реформском процесу и приближавању Србије Европској унији остаће приоритет цивилног друштва.

КОЈУ ВРСТУ ПОДРШКЕ ПРУЖАМО

Регионални ЕУРЦ настоји да окупи представнице и представнике цивилног друштва који раде и делују на подручју Војводине, а учествују у процесу евроинтеграција Србије. Желимо да ујединимо снагу група и појединаца, повежемо их међусобно и оснажимо.

Три су главне врсте подшке коју пружамо:
– Унапређење капацитета организација и група кроз групне тренинге и индивидуална менторства
– Умрежавање цивилног друштва
– Финансијска подршка кроз грантове.

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији пружиће финансијску подршку цивилном друштву на територији Војводине. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији. Цивилном друштву на располагању ће бити следеће врсте финансијске подршке: Донације за јавно заговарање и учешће грађана Донације за неодложну подршку (ПОЗИВ ЈЕ СТАЛНО ОТВОРЕН)…

САЗНАЈ ВИШЕ
ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада регионалног ЕУРЦ. Приступ свакој организацији или неформалној групи биће индивидуалан. Организације и групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

САЗНАЈ ВИШЕ
МЕНТОРСТВО

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада регионалног ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси, уз подршку изабраног ментора или менторке. Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са…

САЗНАЈ ВИШЕ